הלכות בית הבחירה

קדושת ארץ ישראל וקדושת הר הבית

הלכות בית הבחירה לרמב"ם - שיעור 31

פרק ז' הל' י"ד-ט"ו: השכרת בתים בירושלים; קבורת מת בירושלים; גר תושב; גנות ופרדסים; טמאים בהר הבית.

הרב חיים כץ | יב' אדר תשס"ט