עניינו של יום

רעיונות ליום ירושלים

הרב עזריאל אריאל | תשס"א