תקופתנו בתהליך הגאולה

אנו עולים בסולם הגאולה

שיחה שניתנה בליל יום העצמאות תשס"ז

הגאולה מתקדמת קומה ע"ג קומה, אם כי לא תמיד ברורה לנו העליה. זה היום עשה ה' - הכל הוא מעשה ה' בדרך לגאולה. הרב צבי יהודה קרא לשלב מלחמת העצמאות עצמיות - חזרה לעצמיות, לשנת תשל"ד בה פרצה מלחמת יום הכיפורים, השנה שבה בנינו קומה עמוקה ונוספת.

הרב אליהו ברין | ו' אייר תשס"ז