יום העצמאות תשס"ז

בצל החכמה בצל הכסף

שיחה שניתנה ביום העצמאות תשס"ז

בכמה מקומות סיפרו חז"ל על ארועים שונים שבהם היתה התנגשות בין רבי שמעון בן שטח לבין ינאי המלך. עיון במכלול הסיפורים הללו מלמד אותנו את היחס הנכון למנהיג בישראל, אשר התנהגותו אינה מתאימה להדרכת התורה.

הרב עידו יעקובי | ו' אייר תשס"ז