תקופתנו בתהליך הגאולה

אתגרים וכוחות גדולים

דברים שנאמרו במסיבת יום העצמאות התשס"ד

מבט מעמיק על מהלך חייו של עם ישראל, תוך התמקדות מפורטת באתגרי השעה. הדברים נאמרו במסיבת יום העצמאות, בשעה שבה חרב היתה מונפת על ההתיישבות בארץ ישראל.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יום העצמאות התשס"ד