יציאה לחוץ לארץ

חוץ לארץ - מחלה וקללה

דברים שנאמרו ביום העצמאות תשס"ה

גם כאשר אדם נמצא בחו"ל, עליו להרגיש שאין זה מקומו הטבעי והנורמלי. לפעמים הפורענויות שבאות בחוץ לארץ נובעות מכך שעם ישראל אינו מרגיש שהמציאות בחוץ לארץ היא קללה ומחלה.

הרב משה כהן | יום העצמאות התשס"ה