שביעי של פסח

לצאת מהעבדות

דברים שנאמרו ביום העצמאות התשס"ה

גם אחרי השלב הראשון של הגאולה בתחילת הפסח, עדיין צריך להוציא את העבדות מאיתנו, וזאת עשה הקב"ה בשביעי של פסח. גם היום יש צורך בשני שלבים אלו של הגאולה.

הרב הלל גפן | יום העצמאות התשס"ה