עניינו של יום

הגאולה - קמעא קמעא או במהרה?

דברים שנאמרו במסיבת יום העצמאות התשס"ה

המבט שלנו ביום העצמאות הוא כפול: שמחה גדולה על המתנות הגדולות שעם ישראל זכה להם ביום העצמאות, ותפילה שהקב"ה יחיש וימהר את תהליכי הגאולה. מהלכי הגאולה הם בתחילתם 'קמעא קמעא', אך בכל שלב יכולה לגאולה לבוא גם במהירות ובפתאומיות.

הרב חיים אביהוא שוורץ | יום העצמאות התשס"ה