עיונים בעניני חנוכה

חנוכה - חג החינוך וההלכה

מתוך כנס "צורבא מרבנן", ישיבת כרם ביבנה.

שייכות נר חנוכה לבית.

הרב יוסף צבי רימון | כ"א כסליו התש"ע