הלכות ירושלים והמקדש

עד היכן הזהירות בדיני טהרה? (חלק ו')

הזהירות בדיני טהרה בכניסה אל שטח העזרה בהר הבית נדרשת גם ביחס להרחבה של שטח העזרה שבוצעה בתהליך המתואר במשנה בתקופות שונות.

הרב יוסף כרמל | תשס"ה