הלכות בית הבחירה

מבנה הר הבית

הלכות בית הבחירה לרמב"ם - שיעור 19

פרק ד', הל' יב' - פרק ה', הל' ג': העליה לגג העזרה, אורך ורוחב הר הבית, חלל תחתיו, קירותיו, שעריו וחומותיו.

הרב חיים כץ | י' כסלו תשס"ט