רביבים

מקום מקדשנו בריבונות ישראל

הר הבית הוא המקום שכל ישראל נכספים לו, ואליו מכוונות כל התפילות , מדוע רק מיעוט מתוכנו עוסק בהכנות מעשיות לבניין המקדש , התהליך הרוחני שנדרש כדי שנזכה לבניין המקדש , כל זמן שהר הבית פתוח לערבים, מצווה לעלות אליו כדי לבטא את הריבונות הישראלית על ההר , לדבוק בחזון בניין המקדש גם אם מימושו עדיין רחוק , האסלאם והערבים מכבדים את השליט ומקבלים את ריבונותו בתנאי שהוא מגלה עוצמה וסמכות , למנוע זכויות מערביי מזרח ירושלים שנוהגים בכפיות טובה.

הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ו