הר הבית

בית הלבבות

המשכן הוא לבו הפועם של העם והחיבור שלו לקדושה, ולכן הוא נבנה רק מתרומות של אנשים נדיבי לב

הרב דוד חי הכהן | אדר תשע"ב