הכיסופים והבית השלישי

שמירת המקדש

האם בימנו, כשאין בית מקדש, מותר להעמיד משמרות לשמירה על הר הבית? ואם כן, מאיזו סיבה? עיון בדברי הראשונים והאחרונים - מהו גדר הכוהנים בזמן הזה? האם מותר לזרים להיכנס להר? האם דין בגדי כהונה הוא הכרח? ומה דין "פרחי כהונה"?

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ב