ניסן

החסידות ותורת הקבלה

גליון מס' 24

על היחס שבין חסידות לקבלה והאם ייתכן לומר שהקבלה מסבירה את החסידות?

הרב נחום גרינוולד | ניסן תש"ע