בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
22 שיעורים
  undefined
  סיוון

  מעינותיך חודש סיוון תשע"ו

  גליון מס 47

  גליון מס 47

  רבנים שונים | תשע"ו
  undefined
  סיוון

  התבוננות פנימית במהותה של התורה

  "מכתב כללי" מהרבי מליובאוויטש זי"ע לחג השבועות

  "מכתב כללי" מהרבי מליובאוויטש זי"ע לחג השבועות

  רבנים שונים | תשע"ב
  undefined
  סיוון

  גדולי החסידות בהלכה

  הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל | תשע"ב
  undefined
  סיוון

  מעיינותיך חודש סיון תשע"א

  גליון מס' 29

  גליון מס' 29

  רבנים שונים | סיון תשע"א
  undefined
  סיוון

  תורה אחת, תורת אמת, תורת חיים

  גליון מס' 29

  גליון מס' 29

  הרב מנחם מענדל קפלן | סיון תשע"א
  undefined
  סיוון

  'יש' – שפלות או ביטוי ל'עצמות' ה'?

  גליון מס' 29

  גליון מס' 29

  הרב שניאור זלמן גופין | סיון תשע"א
  undefined
  סיוון

  החידוש

  גליון מס' 29

  גליון מס' 29

  הרב משה שילת | סיון תשע"א
  undefined
  סיוון

  דירה לה' בתחתונים

  גליון מס' 29

  האמונה בתחיית המתים נקבעה לאחד משלושה-עשר עיקרי האמונה * ההסבר הפנימי לכך, נעוץ בהכרעת הקבלה והחסידות במחלוקת המפורסמת מה נעלה ממה: השכר בגן עדן או השכר בעולם התחייה * בתחילה מתגלה לנשמה בגן עדן האור האלוקי שבחכמת התורה; אחר כך מתגלה בעולם-הזה האור האלוקי הבלתי מוגבל שבמצוות; ואחר כך מתגלה בגופו של היהודי הקשר העמוק בין עצמיותו שלו ובין עצמיותו של הקב"ה

  הרב יואל כהן | תשע"א
  undefined
  סיוון

  מעיינותך חודש סיוון תשס"ח

  גליון מס' 17

  גליון מס' 17

  רבנים שונים | תשס"ח
  undefined
  סיוון

  דברי ימי חסידות

  גליון מס' 17

  רשימת כ"ק אדמור מהוריי"צ אודות הבעש"ט בשם אדמו"ר הזקן.

  רבנים שונים | תשס"ח
  undefined
  סיוון

  נתן לנו את תורתו

  גליון מס' 17

  כיצד ייתכן שחכמתו האין-סופית של הקב"ה תיתפס בשכלו האנושי המוגבל של היהודי? * איך אפשר לומר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" על שתי דעות הפוכות? * כאשר בת-קול יוצאת ומכרזת שהלכה כרבי אליעזר, כיצד ניתן לפסוק כדעת חכמים? * ומהי המעלה בכך שיהודי משלש את זמן לימודו במקרא, משנה ותלמוד? * על מהותה של התורה, שבכתב ושבעל-פה, שניתנה לנו בסיני.

  הרב יואל כהן | תשס"ח
  undefined
  סיוון

  קונטרס עץ החיים

  גליון מס' 17

  מכ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער מליובאוויטש הרב אליהו קירשנבאום

  רבנים שונים | תשס"ח
  undefined
  סיוון

  שלשלת הדורות

  גליון מס' 17

  גליון מס' 17

  הרב אריה הנדלר | תשס"ח
  undefined
  סיוון

  מעיינותך חודש סיוון תשס"ה

  גליון מס' 6

  גליון מס' 6

  רבנים שונים | תשס"ה
  undefined
  סיוון

  זמן תשובה בנוגע לתורה

  גליון מס' 6

  גליון מס' 6

  רבנים שונים | תשס"ה
  undefined
  סיוון

  ניתי ספר וניחזי

  גליון מס' 6

  'הלכות תלמוד תורה' לאדמו"ר הזקן.

  הרב מרדכי שמואל אשכנזי | תשס"ה
  undefined
  סיוון

  מרשימות הרבי הריי"ץ על החיים החסידים

  גליון מס' 6

  גליון מס' 6

  רבנים שונים | תשס"ה
  undefined
  סיוון

  "כולא חד"

  גליון מס' 6

  גליון מס' 6

  הרב יהושע שפירא | 5770
  undefined
  סיוון

  קדושת התורה

  גליון מס' 6

  ניצוצות חב"דיים.

  רבנים שונים | תשס"ה
  undefined
  סיוון

  החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

  גליון מס' 6

  תורה ומצוות ועבודת הבורא היו גם קודם מתן-התורה על הר-סיני, וחז"ל אומרים שהאבות למדו תורה וקיימו את כל התורה כולה * מה נתחדש אפוא במעמד הר-סיני? * האמת היא שהתורה והמצוות שניתנו בהר-סיני שונות במהותן מהתורה והמצוות שהיו קודם לכן * החידוש הוא בשני הקטבים – מאיפה הציווי נובע ועד היכן הוא מגיע.

  הרב יואל כהן | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il