אב

כיבוש או התיישבות?

גליון מס' 7

מדוע כיבוש הארץ בימי יהושע לא החיל קדושה נצחית על כל שטחי ארץ-ישראל ואילו הכניסה לארץ בתקופת עזרא החילה קדושה תמידית על כל המקומות שבהם התיישבו? * הקב"ה מבטיח את הארץ לאברהם אבינו, פעמיים בלשון 'נתינה' ופעם בלשון 'ירושה', פעמיים בלשון עתיד ופעם בלשון עבר - מה מסתתר מאחורי שינויי לשון אלה? * על 'כיבוש', 'חזקה', 'מתנה', 'ירושה' ומה שביניהם

הרב שניאור זלמן רודרמן | תשס"ה