בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
39 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  קרבנות

  מנחות- הלכה למעשה

  הכנת המנחות, לישת הסולת ופרטי הדינים.

  הרב יעקב סביר | ד' אב תשע"ו
  undefined
  בהעלותך

  כוחה של המנורה

  על מעלותיה של הדלקת המנורה על פני הקרבת הקורבנות באדיבות העיתון בשבע

  הרב מנחם מקובר | סיון התשע"ה
  undefined
  1:17
  קרבנות

  עבודת התמיד במקדש

  שיחה המלווה במצגת הממחישה את כל עבודת התמיד במקדש - מהשכמת הכהנים ועד שירת הלווים.

  הרב יהושע פרידמן | ד' אב התשע"ג
  undefined
  4 דק'
  תזריע

  קרבן חטאת

  מדוע מביאה היולדת קרבן חטאת? אפשר שהמושג חטאת אינו רק על חטא אלא גם על חיסרון.

  הרב אביחי קצין | כה' ניסן תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  עניני החג

  קורבנות בכפליים

  עיון והשוואה בין קרבנות המוסף של חג הסוכות והמועדים האחרים יגלה שבחג הסוכות מספר הכבשים והאילים כפול. מה משמעותה של עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | כ' תשרי תשס"ט
  undefined
  29 דק'
  קרבנות

  הפסח נשחט בשלוש כתות

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

  הרב שבתי רפפורט | ר"ח ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תזריע

  קרבן יולדת

  בכל התורה כולה כשמוזכרים תורים ובני יונה, מוזכרים קודם התורה ואחר כך בני היונה, אולם בקרבן יולדת הדבר הפוך: בן יונה או תור לחטאת. מהו הטעם של שינוי זה?

  הרב אביחי קצין | כג' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  צו

  להתחיל את הכל מחדש

  המצווה הראשונה בפרשת צו היא תרומת הדשן. התורה מלמדת אותנו שתרומת הדשן נעשית בבגדי כהונה לעומת הוצאת הדשן, שעליו להחליף להבגדים פשוטים; מהי המשמעות של עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  צו

  קרבן עולה וקרבן זבח

  ישנו הבדל סגנוני בין האמור בקרבן עולה לאמור בקרבנות השלמים; בעולה כתוב: "זאת תורת העולה, היא העולה... " ואילו בשלמים כתוב: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב... " מה המשמעות להבדל זה?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  צו

  פנייה לכהנים לעומת פנייה לעם ישראל

  פרשת צו ממשיכה את העיסוק בענייני הקרבנות, אולם סדר תיאור הקרבנות שונה. מהי הסיבה להבדל זה?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  32 דק'
  שיעורי אמונה נוספים

  עבודת המקדש וביטוייה בתפילה

  בד"כ, קשה לקחת מבית המקדש לחיים; העבודה במקדש בונה עולמות עליונים אם נעשית באופן כזה שהיא מאד מחוברת לחיים; כך גם התפילה בונה בנו רצונות ושאיפות אל תוך החיים.

  הרב אליהו ברין | כג' אדר א' תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  ויקרא

  כפרת עוונות

  התורה מתארת את הקרבת קרבן העולה: " וסמך ידו... ונרצה לו לכפר עליו"; מהי המשמעות של הביטוי "ונרצה לו" ואל מי הוא מתייחס?

  הרב אביחי קצין | ב' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  ויקרא

  איזה קורבן באמת רצוי?

  התורה פותחת את התיאור על קרבן עולה במילים: "אדם כי יקריב מכם..." מה משמעותה של המילה מכם?

  הרב אביחי קצין | ב' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תפילת העמידה

  חלוקת תפילת העמידה

  הקבלה בין חלוקת תפילת העמידה להקרבת קרבנות

  תפילת העמידה נחלקת לשלושה חלקים: שלוש ראשונות, הבקשות שבתווך, וברכות ההודאה. הרש"ר הירש טוען שהחלוקה הזאת מקבילה לשלושת המרכיבים שבקרבנות.

  הרב אביחי קצין | כז' אדר א' תשס"ח
  undefined
  1:04
  תצוה

  מזבח הקטורת

  חסרונו של מזבח הקטורת בסדר הצווי בתורה; מעלתה של הקטורת; מעלתה של אמירת פרשת הקטורת; הקטורת מעוררת רחמי שמיים; הקטורת - השורש הפנימי של עם ישראל; מדוע נגנז מזבח הקטורת.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | ח' אדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תצוה

  מזבח הקטורת

  ספר החינוך סבור שיכולים אנו להבין את עניינו של מזבח קטורת באופן כללי, אך לא את פרטיו. בכך הוא מהלך בשיטתו עקרונית של הרמב"ם.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  התמידים כסמל לחסד ה' איתנו

  ציוותה אותנו התורה להקריב שני קרבנות בכל יום כקרבן תמיד אחד בבוקר ושני בערב. האברבנאל רואה בכך סמל לשני חסדים שעשה אתנו הקב"ה - חסד רוחני וחסד גשמי.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  5 דק'
  תצוה

  עניינה של הקטורת

  בענינה של הקטורת נחלקו הרמב"ם והאברבנאל. הרמב"ם רואה בכך טעם מעשי, לעומתו האברבנאל מציע טעם סמלי.

  הרב אביחי קצין
  undefined
  כב - געגועים למקדש

  היום שבו אקריב קרבן

  במרכז עבודת המקדש עומדת עבודת הקורבנות, הרב מרדכי פרסוף על המשפחות השונות של הקרבן, על התהליך הנפשי, ועל יצר שאבד.

  הרב מרדכי פרסוף | ח תשרי תשס"ח
  undefined
  כב - געגועים למקדש

  המקדש, התורה ואני

  העיסוק בקודשים ובטהרות הלך ופחת במהלך הדורות כפועל יוצא של חורבן הבית, הרב שלוה סוקר את התמורות בלימוד חלק זה של התורה, וקורא להצבתו מחדש בקדמת הבמה

  הרב צבי שלווה | ו תשרי תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il