ערב עיון לקראת פסח תש"ע

ארבע כוסות דרך חירות

דיון במחלוקת התוספות והרמב"ם האם ניתן לצאת ידי חובה בשתיית ארבע כוסות בשתייה של אחר.

הרב חיים כץ | א' ניסן התש"ע