הרב מרדכי אליהו

קידוש הזמנים

מתוך אזכרת 12 חודש לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

חסד של אמת לנפטר הוא בלימוד מדרכו בעולם הזה. שלוש קדושות זמנים: ר"ח, שבועות ע"י ספירת העומר ושמיטות ויובלות. באדיבות "קול צופייך"

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ה אייר תשע"א