התבוננות כללית

תפקידנו לעת הזאת

מתוך אזכרת שנה לרה"ג מרדכי אליהו בבנייני האומה

הרב אליהו זצ"ל ראה את תפקידנו כמאבק על התודעה, להאיר את עיניהם של ישראל ולקרבם לאביהם שבשמיים.

הרב יהושע שפירא | כ"ד סיוון תשע"א