הרב מרדכי אליהו

אבדת יופיה של הקדושה

מתוך אזכרת השבעה לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מתוך אזכרת השבעה לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הרב יצחק דוד גרוסמן | אור לב' תמוז תש"ע