הרב מרדכי אליהו

לשמור על העטרה

הרב יואל קטן | סיון תשפ"א