בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
48 שיעורים
  undefined
  דיני עירוב ותחום שבת

  תחומי שבת

  פרק ל

  תרשימים וציורים ניתן למצוא בקובץ הוורד המצורף לשיעור זה.

  הרב אליעזר מלמד | ניסן תשע"א
  undefined
  רפואה ופיקוח נפש

  חולה שאינו מסוכן

  א - כללי הלכות חולה, ב - חולה רגיל, ג - חולה במקצת ומיחושים, ד - גזירת תרופות - שחיקת סממנים, ה - תרופות בימינו, ו - דין תרופות שנוטלים ברצף, ז - זריקה, עירוי והנקה, ח - משחה וקומפרסים, ט - פלסטר, תחבושות וטיפול בפצעים, י - פתיחת אריזות של תרופות , יא - מדידות רפואיות ומד חום , יב - פעולות מותרות, יג - פיזיותרפיה, עיסוי ודיקור, יד - האם מותר ללכת לרופא חילוני.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  רפואה ופיקוח נפש

  פיקוח נפש וחולה ג'

  יא - קביעת ניתוח ומילה בימים הסמוכים לשבת, יב - מלחמה בשבת, יג - מצב מלחמה ומצב שיגרה בצבא וסמכות המפקד, יד - שאלות שכיחות בצבא, טו - האם אנשים צריכים לוותר כדי למעט באיסור, טז - פעילות משטרה בשבת, יז - טלפונים ניידים ונשק לצורך רפואה וביטחון.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  רפואה ופיקוח נפש

  פיקוח נפש וחולה ב'

  ו - הנסיעה לבית חולים, ז - בחירת בית החולים ורופא לנסוע אליו, ח - נסיעה של מלווי חולים ויולדת לבית חולים , ט - האם מותר לאמבולנס, לחולה ולמלווים לחזור למקומם , י - נסיעת רופאים ואחיות לתורנות בשבת וחזרתם לביתם.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  רפואה ופיקוח נפש

  פיקוח נפש וחולה א'

  א - כללי פיקוח נפש , ב - כיצד קובעים אם המצב מסוכן, ג - על מי מחללים שבת כדי להצילו, ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור, ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מלאכת גוי

  א - איסור אמירה לנכרי , ב - מותר ליהנות ממלאכה שעשה הגוי עבור עצמו, ג - כיצד מותר להיעזר במלאכת גוי שנעשית עבור יהודי, ד - לצורך מצווה וצורך גדול , ה - היתר מלאכת גוי עבור חולה ועבור מצטער (מזגן), ו - שכיר, אריס ושוכר בשדה ובמפעל, ז - מראית עין והכשלת ישראל, ח - קבלן גוי , ט - שותפות מניות ובנק.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  דיני קטן

  א - מצוות חינוך, ב - החינוך למצוות לא תעשה, ג - על מי חובת החינוך והמחאה, ד - איסור הדלקת אור וכיבויו על ידי קטן , ה - היתרים לשעת הדחק, ו - קטן כחולה, ז - משחקים מותרים ואסורים בשבת, ח - משחקים נוספים ומשחקים בחצר, ט - משחקי כדור וריצה , י - אופניים קורקינט וסקטים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה ג'

  יג - כלים שנשברו ובגדים שהתבלו, יד - ההיתר לטלטל מוקצה מהצד ובגופו, טו - נטל מוקצה בהיתר או בטעות ודין קטן.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה ב'

  ז - כלים שמלאכתם לאיסור , ח - כלים שמשמשים להיתר ואיסור, ט - כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים, י - מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה, יא - איסור לבטל כלי מהיכנו, יב - היתר סילוק דברים מטונפים - גרף של רעי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  מוקצה א'

  א - יסוד האיסור, ב - כללי מוקצה, ג - מוקצה מחמת גופו, ד - מוקצה מחמת חסרון כיס, ה - בסיס לדבר האסור - נעשה על ידי פעולה מודעת, ו - המשך.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת ג'

  יב - המותר והאסור בקריאה, יג - משחקים בשבת, יד - שכר שבת, טו - הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן, טז - היתרים להכין משבת לחול, יז - ניגון בכלי זמר והשמעת קול , יח - מחיאת כף וריקוד, יט - מוזיקה וסרטים ממכשירים אלקטרוניים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת ב'

  ה - מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות וטבילה, ו - טבילה ומדידה בשבת , ז - הליכה בנחת, ריצה וקפיצה, ח - התעמלות ואופניים, ט - הליכה לצורך חול , י - דיבור בענייני מלאכה וחשבונות , יא - הליכה ודיבור לצורך מצווה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  נושאים נוספים

  צביון השבת

  א - המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה, ב - מקח וממכר , ג- קבלת מוצרים מחנות ומסעדה, ד - הלוואה השאלה ומתנה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  בעלי חיים

  א - שביתת בעלי חיים, ב - במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ג - האכלת בהמות וחיות , ד - חליבה בשבת, ה - טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים , ו - מלאכת צידה, ז - צידה ללא כוונה, ח - שוחט, ט - חובל, י - הריגת וצידת נחשים, עקרבים, חרקים ויתושים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  כותב מוחק וצובע

  בו יבוארו גם מלאכות: מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

  א - כתיבה ומחיקה , ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש, ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב, ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, ה - מלאכת צובע, ו - מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  בונה סותר בבית וכלים

  א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש, ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה, ג - חיבור דברים לבית ולקרקע, ד - מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים , ה - מדיני אוהל , ו - האסור והמותר בכלים, ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים , ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם, ט - ניקוי רצפה ותיקונים בבית , י - מחתך, יא - פתיחת קופסאות שימורים, יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, יג - פתיחת בקבוקים , יד - פתיחת פחיות והפרדת גביעים ,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הטיפול בגוף

  ה - סיכת שמנים ובשמים ומריחת קרמים ומשחות, ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, ח - רחצה בשבת, ט - שחייה וטבילה בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות הבגד

  ט - קיפול הטלית בשבת ועוד דינים, י - תופר, יא - קורע, יב - טיטולים ופלסטרים ודבקיות, יג - קושר ומתיר, יד - קשרים אסורים, טו - קשרי עניבה וקשר יחיד, טז - דינים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  כללי המלאכות

  א - המצווה בתורה, ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן, ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים, ד - יסוד גזרות ותקנות חכמים בשבת, ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, ז - מקלקל, ח - קיום , ט - גרמא, י - ילדים וגוים ובעלי חיים, יא - 'שבות דשבות' לצורך מצווה וצורך גדול, יב - 'שבות' לצורך מצווה גדולה ולצורך רבים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  תפילות, קידוש וסעודות

  לימוד תורה בשבת

  א - לימוד תורה בשבת, ב - סדרי הלימוד בשבת, ג - שינה בשבת, ד - דרשת השבת, ה - נשים בלימוד תורה בשבת, ו - קריאת התורה בשבת, ז - הפטרה, ח - קריאה בתורה במנחה של שבת, ט - שניים מקרא ואחד תרגום, י - מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il