בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
28 שיעורים
  undefined
  הרבי מליובאוויטש

  בכל נפשכם

  הרב וילימובסקי הוציא את הקלף המגולגל מתוך הנרתיק, פתח אותו ועבר עליו ברפרוף. באמצע הקריאה נעתקה נשימתו. אחת האותיות במילה "נפשכם" הייתה סדוקה בצורה מכוערת - מזוזה פסולה בעליל! הוא שלף מתיקו מזוזה כשרה למהדרין וקבעה במקום המזוזה הפסולה. "אני בטוח שבקרוב תראו את התוצאות", אמר לבן ציון

  עודד מזרחי | תמוז תשע"ט
  undefined
  הרבי מליובאוויטש

  הפנים שהגיחו מהתהום!

  הרב נתנאל יוסיפון | תמוז תשע"ח
  undefined
  הרבי מליובאוויטש

  מוארים בתורת החסידות

  נטע אמרה לישראל כי כמו שלמדה בפרשת השבוע על רחל ולאה, היא לא מוכנה להתחתן לפני אחותה הבכירה.

  עודד מזרחי
  undefined
  הרבי מליובאוויטש

  ה'תדר' של הרבי מליובאוויטש

  הרב נתנאל יוסיפון | אלול תשע"ו
  undefined
  קרוב אליך

  רגע אצל הרבי- לרגל ג' תמוז

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

  *מי חושב עליהם- הרב יהודה לייב גרונר *מנהיג מייצר מנהיגים- הרב ד"ר יונתן זקס *תמיד למעלה- הרה"ג יואל כהן

  רבנים שונים | תמוז התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  פולחן אישיות?

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

  אף אחד לא יכול להתעלם מדמותו של הרבי מליובאוויטש, מנהיג שהקרין והשפיע על העולם היהודי כולו בדור האחרון. האם הרבי יצר, נכנע או סלד מההערצה העצומה שהפכה אט אט לפולחן אישיות? אמירות מפתיעות בנושא מופיעות בספר My Rebbe שכתב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ). קטע מתוכו בתרגום בלעדי ל'קרוב אליך'. מוגש לרגל יום ההילולא שחל בג' בתמוז.

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תמוז התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  דברים שלמדתי מהרבי

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

  אביתר בנאי | תמוז התשע"ה
  undefined
  הרבי מליובאוויטש

  חתימה לכתיבה טובה

  יעקב החל לאבד את סבלנותו והסביר לתלמידים בחריפות: "איני סופר, מעולם לא הייתי סופר, ולמעשה איני מסוגל לכתוב". "איך זה ייתכן?!" הקשה אחד מהם, "הרי אתה פרופסור, לא?!". יעקב קם ויצא מהאולם

  עודד מזרחי | כסלו תשע"ד
  undefined
  הרבי מליובאוויטש

  זה לא הוא!

  עודד מזרחי | תמוז תשע"ג
  undefined
  תמוז

  עבודת התפילה

  שיחה מרתקת של הרבי מליובאוויטש עם האדמו"ר מתולדות אהרון בעניין עבודת ה' בתפילה

  רבנים שונים | תש"ע
  undefined
  תמוז

  'לשיטתיה' במשנת רבנו

  במכתב שבו מדבר הרבי על דרך הלימוד הרצויה, הוא מעיד על עצמו: "שיטתי למצוא המשותף שבעניין פרטי זה שבתורה עם עוד פרטים, הכלל והגדר המאחדים. ומובנת העמקות ועל אחת כמה וכמה הרחבות – הבאות על ידי זה". בדרך זו דרכו כבר כמה מן האחרונים עם זאת, בתורת רבינו מקבלת דרך זו היקף חדש ומיוחד.

  הרב מנחם מענדל רייצס | תש"ע
  undefined
  תמוז

  גוף ונשמה בתפילה

  ההפטרה של ראש השנה מספרת על הדו-שיח שבין עלי, הכהן הגדול, לבין חנה, המתפללת במר נפשה. מה מסתתר בטענותיהם ומה המסר עבורנו? * מהותה של תפילה: האם מטרת התפילה היא "התפשטות הגשמיות", או "בקשת צרכיו"?* ואיך משלבים בין "מלוך על העולם כולו בכבודך" לבין "אבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלה"?

  הרב מנחם מענדל רייצס | תש"ע
  undefined
  תמוז

  שתי מצוות בתפילין

  עיקרו של המאמר סביב המורכבות שבמצות תפילין. מצות התפילין נתפסת בפשטות כדבר אחד, אבל באמת היא מורכבת משני חלקים – תפילין של יד ותפילין של ראש. שתי אלו אינן מעכבות זו את זו. נעמיק ביסוד ההבדל בין שתי התפילין – מחד גיסא, ונחקור גם במדת התלות והחיבור שביניהן – מאידך גיסא.

  הרב מנחם מענדל רייצס | תש"ע
  undefined
  תמוז

  הוא בראה ונתנה לנו

  על-פי לקוטי-שיחות לפרשת בראשית (חלק ה' שיחה א')

  לולי תשובת התורה היה 'צדק' בתביעת האומות. אינו דומה אופן כיבושי המלחמה בהיסטוריה האנושית שאינם נחשבים ל'ליסטיות', לאופן כיבוש ארץ ישראל על-ידי עם ישראל. חלק זה של כדור הארץ הופקע עולמית משייכותו האוניברסאלית בפוטנציה לאנושות כולה.

  הרב יחזקאל סופר | תש"ע
  undefined
  תמוז

  "דם" ו"צפרדע" בעבודת ה'

  מעובד על-פי ליקוטי-שיחות חלק א' פרשת וארא

  עיקרן של עשר המכות הן "דם" ו"צפרדע" . במישור הפנימי-נשמתי תוכח יעילותן של "דם" ו"צפרדע" דייקא, לשבור את "מיצרי-הבהמיות" האישיים.

  הרב יחזקאל סופר | תש"ע
  undefined
  תמוז

  צור לבבי וחלקי

  ביאור מאמר הרבי מליובאוויטש

  פסוק אחד מרגלא בפומיה דהרבי זי"ע, ירושה מבעל התניא שחצב את יסודותיה של חסידות חב"ד וסלל את דרכה, "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ". לא שפע גשמי ולא שפע רוחני, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, רק אותך לבדך מבקש יהודי. מי שמצוי בתורתו של הרבי, יודע שהמשפט הזה עובר כחוט השני במאמריו ובשיחותיו, בניגוניו ובאיגרותיו.

  הרב יהושע שפירא | תש"ע
  undefined
  תמוז

  "באהבתה ישגה תמיד"

  לפנינו לקט קצר של סיפורים ממקור ראשון בעניין אהבת התורה אצל רבינו ותיאורים מופלאים מכמה מגדולי ישראל שבאו עם הרבי במשא ומתן תורני.

  רבנים שונים | תש"ע
  undefined
  תמוז

  מעשה רבי

  ברשימתנו הנוכחית, ריכזנו לקט של סיפורים וציטטות מיוחדות, בשני נושאים מוגדרים – היות הרבי 'יהודי של שולחן-ערוך' בכל עצם מהותו, והקפדתו הנדירה לדבר ב'לשון נקייה'.

  הרב שניאור זלמן רודרמן | תש"ע
  undefined
  תמוז

  רצינות ממשיכה אמונה

  הססתי האם להמשיך ולשאול אך בסוף קיבלתי אומץ ושאלתי: "רבי, אני מתכוון ברצינות"! להפתעתי, כאשר הבטתי ברבי, ראיתי על פניו קורת רוח. על שפתיו היה מין ברק של חיוך. היתה לי הרגשה שהוא נהנה מהאמת שבמילים הללו כאילו הוא חיכה להם. הוא הביט בי ואמר: "אם אתה שואל ברצינות, דע לך שהקב"ה נמצא בתוכך, בתוך לבך".

  הרב שבתי סלביטיצקי | תש"ע
  undefined
  תמוז

  עיניו למטה ולבו למעלה

  אני מבקש לכתוב בבחינת "והחי ייתן אל לבו" – נתינת משהו מדמותו של הצדיק אשר גם במיתתו קרוי חי, אל לבנו, להסיר את לב האבן ולתת תחתיו לב בשר טהור לעבודת ה'. זאת, בעיקר באמצעות אסיפת סיפורים, שכן מטיבם המיוחד של אלו, שהם נושאים את החיים המתוארים בהם ברעננות גדולה מכל דברי הערכה מסוגננים.

  הרב צבי הירש | תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il