בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
13 שיעורים
  undefined
  משיח בן יוסף

  המספד "המסתורי" על אהרון

  משה משלב סיפור על "קבורת" אהרון במקום תמוה - בתוכחה על חטא העגל. תרגום יונתן מוסיף שישראל זלזלו מתחילה במיתת אהרון - ובסופו של דבר הם הסכימו "להספיד" אותו שם. אהרון לא מת שם ממש, ומשה מוכיח את ישראל על האופן שהם התייחסו לתפקיד הרוחני שאהרון ממלא.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  גלות תלמידי אליהו ואלישע

  תרגום יונתן אומר שתלמידי אליהו ותלמידי אלישע גלו על ידי אחיהם בית ישראל. פרשיות בתנ"ך מרמזות שתלמידי חכמים שמלמדים זכות שלא בלב שלם, גורמים לבית ישראל לקטרג בפועל על כל התלמידים; והדבר גורם חס-ושלום לגויים להגלות את ישראל ואת התלמידים.

  הרב מרדכי הוכמן | ניסן תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  הנביאה שהחיתה את בעלה

  לפי מסורת חז"ל, האיש שהושלך לקבר אלישע וחזר לחיים - היה בעלה של חולדה הנביאה. המסורת מרמזת למחלוקת בין הנביאים, האם מי שמסייע למלך שיש עליו ביקורת - נחשב ל"מת".

  הרב מרדכי הוכמן | אדר תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  המלך שנקבר בחייו

  בספר מלכים מסופר שקברו את יואש מלך ישראל, אך לאחר מכן הוא מתואר כאדם חי. בסמוך לשם מסופר שהשליכו איש לקבר אלישע והוא קם לתחיה. הכתוב מרמז, שהיתה קבוצה שהתייחסה למלך יואש ולאלישע הנביא כמו לאנשים שקבורים בחייהם. אולם אלישע הנביא חלק עליהם.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר ב' תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  היאוש של גיחזי

  אלישע בחר להעסיק את גיחזי כמשרתו למרות שהוא ידע שהוא מרדן. אלישע רצה לעורר בכך רחמי שמים, וגם לעורר את יהורם מלך ישראל ואת כלל ישראל בתשובה.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א' תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  אלישע – והמלך השרלטן

  במצור על שומרון היה רעב עד שנשים אכלו את ילדיהן. מלך ישראל שמע ואמר שהוא יהרוג את אלישע הנביא. כשהמלך הגיע, אלישע ניבא שהמצור והרעב יישברו. מדוע אלישע חיכה? מהעיון מתבאר שאלישע רצה שאנשים רבים יתפללו לביטול הגזירה, ואילו מלך ישראל התנגד לכך.

  הרב מרדכי הוכמן | אדר א' תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  הנביא שבא לבית אל - והחמור

  פרשיית הנביא הזקן שגר בבית אל והחטיא את הנביא מיהודה – מתבארת מתוך העיון בפרשיית לידת יששכר. הקשר הוא המדרש שחמור - גרם ללידת יששכר; ולפי הדרך שהבעש"ט ביאר אותם, שעל ידי מאכל ומשתה שהם דברי החומר, גורם זה השכר.

  הרב מרדכי הוכמן | שבט תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  אלישע ופקיחת עיני השונמית

  אלישע ברך את האשה השונמית שארחה אותו בבן. לאחר מכן הבן חלה ומת, והשונמית דרשה מאלישע שיחיה אותו. אלישע התפלל והבן "פקח את עיניו". בהמשך מתברר שאלישע פעל לכך שגם השונמית "תפקח את עיניה".

  הרב מרדכי הוכמן | שבט תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  מדוע השונמית לא ביקשה בן

  האשה השונמית ארחה את אלישע ולא רצתה לבקש שיברך אותה בבן. היא מזכירה בהתנהגותה את רחל - שיעקב האשים אותה בעקרותה. רחל והשונמית לא רצו ללדת בנים מסוג משיח בן יוסף שעוסקים בגשמיות.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  אליהו והחיילים שהוכו באש

  בספר מלכים מסופר שהמלך אחזיה שלח כוח צבאי להביא את אליהו, ואליהו היכה את החיילים באש. מדובר ב"אש" שבערה בבני ישראל במקום שנקרא "תבערה". זו השגה רוחנית גבוהה; שמתוכה האדם מתבייש וחש כ"מת", כאשר הוא רואה עד כמה הוא "בוער באש" של תאוות.

  הרב מרדכי הוכמן | טבת תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  אליהו והנערים האבודים

  אברהם הקריב את ה"נער" יצחק על מזבח סמלי של התמסרות לעבודת הקודש. המזבח הסמלי הזה חוזר ומופיע אצל משה בחורב. והוא חוזר ומופיע אצל אליהו הנביא. עיקר מאבקו של אליהו נועד לשיקום המזבח הסמלי הזה.

  הרב מרדכי הוכמן | כסליו תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  ההיתר של עגל הזהב

  ר' סעדיה גאון מרמז בפרושו לתורה - שמשה מצא אופן מסוים להתיר את עגל הזהב. רס"ג מרמז שהעגל לא היה "עבודה זרה" - אלא אנדרטה שנועדה להחשיב את הפן הלאומי הגשמי של ישראל. הדבר מסביר קשיים רבים שיש בפרשיית העגל.

  הרב מרדכי הוכמן | חשוון תשע"א
  undefined
  משיח בן יוסף

  אליהו ומשיח בן יוסף

  חכמים נחלקו האם אליהו הוא מבני לאה או מבני רחל, וחלקם סברו שהוא כהן. אליהו הודיע להם שהוא מבני רחל ושהתינוק שהוא החיה הוא משיח בן יוסף. ההתייחסות המיוחדת של רחל אל בניה מבארת את הרמזים.

  הרב מרדכי הוכמן | כ"ח תשרי תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il