בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
31 שיעורים
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  חשיבות תורה שבעל פה - וסיכום הספר

  אורות התורה א' סעיף ב' (שיעור 31)

  תורה שבכתב יותר עליונה מתורה שבע"פ מצד מקורה העליון. אבל בשורה תורה שבעל פה עליונה כיוון שמחברת את התורה השמיימית עם הארץ דרך עם ישראל. בזמן הגאולה שני חלקי התורה יתאחדו, ומתוך המה הרוחנית שתהיה לעם ישראל, גם התורה שבכתב תהיה נגישה אליו. מבט כללי על הספר וסדרו.

  הרב אליהו ברין | ד' אב התשע"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  תורה שבכתב ותורה שבעל פה

  אורות התורה א' סעיף א' (שיעור 30)

  חזרה לתחילת הספר: תורה שבכתב מאירה את החיים באור עליון וגבוה, לעומת תורה שבע"פ שנוגעת ומאירה את חיי המעשה בעולם הזה.

  הרב אליהו ברין | י"ט תמוז התשע"ג
  undefined
  39 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  חשיבות לימוד אמונה ובניית בסיס אמוני חזק

  אורות התורה י"ג סעיף ח' (שיעור 29)

  על תלמידי חכמים ללמוד גם את תחום האמונה. הדרכה בלימוד מתוך "חיזוק לדברי תורה"

  הרב אליהו ברין | י"ט תמוז התשע"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  מוסר לתלמידי חכמים בארץ ישראל

  אורות התורה י"ג סעיף ח' (שיעור 28)

  תלמידי חכמים בארץ ישראל צריכים להכיר את גודלם ולפתח תורה ארץ ישראלית גדולה.

  הרב אליהו ברין | י"ב תמוז התשע"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  תורת ארץ ישראל - מגלה את התוכן האמיתי של התורה

  אורות התורה י"ג סעיף ה'-ז' (שיעור 27 )

  על ידי לימוד ישר וסיעתא דשמיא, ומתוך הבריאות של כלל החיים, תורת א"י מגלה את התוכן הפנימי של התורה. על תלמידי חכמים גדולים מוטל להשתמש בסגולה של א"י ולהסתכל על התורה בצורה כללית. בגלות אין שלמות בין חלקי החיים ולכן גם התורה שם לא מקורית

  הרב אליהו ברין | כ"ח סיון התשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  תורת ארץ ישראל - תורה חיה ושלמה

  אורות התורה י"ג סעיף ב'-ד' (שיעור 26 )

  בדורנו במיוחד, אנו צריכים את תורת ארץ ישראל שהיא התורה החיה, השלמה, האורגנית. תורת חו"ל היא תורה פרטית ואילו בתורת ארץ ישראל גם המצוות שמתקיימות בחו"ל מקבלות פן כללי. בתורת ארץ ישראל הריחוק בין מקצועות התורה קטֵן, וכל חלק משפיע על החלקים האחרים גם על כאלה הנראים כסותרים.

  הרב אליהו ברין | כ"א סיון התשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  בארץ ישראל תורת הנגלה מושפעת מהנסתר

  אורות התורה פרק י"ב, סעיפים ו'-פרק י"ג סעיף א' (שיעור 25 )

  המדעים אינם מביאים התגדלות רוחנית שלמה, בדומה לחיסרון שיש ברוחניות כשעם ישראל אינו בארץ ישראל. בארץ ישראל תורת הנגלה השכלית מושפעת מתורת הנסתר, אמנם לא פוסקים הלכה על פי הנבואה, אבל היא מיישרת את הלימוד השכלי.

  הרב אליהו ברין | י"ד סיון התשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  דרך ארץ קדמה לתורה

  אורות התורה פרק י"ב, סעיפים ד'-ו' (שיעור 24)

  צריך להכיר ביכולת המוסרית והמחשבתית של האנושות, ועל גבי זה יש לנו את קומת התורה. גם החכמות האנושיות יצאו מאור התורה. מי שאוטם עצמו מהמוסר הטבעי לא מבין ערכה של תורה, שהיא עומק של החכמות הטבעיות. לאדם מישראל לא מספיקה הקומה הרוחנית והוא צריך את התורה כאוויר לנשימה.

  הרב אליהו ברין | ז' סיון התשע"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  תורה שכלית ורגש, תורה ופסיכולוגיה

  אורות התורה פרק י"א, סעיף ו'-ט' (שיעור 22)

  בפסקאות שנלמד הפעם הרב מלמדנו על הצורך של כל ההתעוררויות הרוחניות - רגשות, נבואה ועוד - בתורה השכלית, וכן על מה שהפסיכולוגיה החילונית הכלל לאומית לא יכולה להשלים בנפש היהודי

  הרב אליהו ברין | כ"ב אייר התשע"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  דרך ארץ קדמה לתורה

  אורות התורה פרק י"ב, סעיפים ב'-ג' (שיעור 23)

  התורה מעלה את הטוב האנושי, ולכן צריך להיות מוסריים לפני שניגשים לתורה. הטוב האנושי נובע מכך שנבראנו בצלם אלוקים, ועליו אפשר להוסיף קומה של טוב אלוקי

  הרב אליהו ברין | כ"ט אייר התשע"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  פיתוח המידות על ידי התורה

  אורות התורה פרק י"א, סעיף ו'-ט' (שיעור 21)

  לימוד התורה מזכך ומטהר את המידות הטובות אשר צריכות להימצא עוד לפני הגישה לתורה. בטבע התורה יש התבטלות להשגות עליונות, ועל כל הלומד מאה ואחת פעמים ומתחבר לתורה, קונה את מידת הענוה. רק בתורה יש את הסגולה לנצח את יצר הרע ולהפכו ליצר טוב.

  הרב אליהו ברין | ט"ו אייר התשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  גדלות שלמות התורה, ענוות הלומדים

  אורות התורה פרק י"א, סעיף ג'-ה' (שיעור 20)

  ההסתכלות על התורה כרצף חוקים שכל אחד נולד מהקודם לו ללא קשר למקור הראשון - פוגע בחיותה (של התורה) כדי לזכות לתורה צריך לבוא ממקום של קבלה וענוה, ולהתפלל ולהשתדל של להיכשל בלימוד ולפגוע בקשר עם ה'.

  הרב אליהו ברין | ח' אייר התשע"ג
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  תוצאות הלימוד פועלות על האדם

  אורות התורה פרק י"א, סעיף א'-ג' (שיעור 19)

  אנשים גדולים מגיעים מתוך הלימוד להבנת השורש של הדברים. התורה מחנכת את האדם לדרך שמתאימה לו ולא כופה עליו דרך המנוגדת לטבעו. כאשר לימוד התורה מגיע בשטף אחד הלומד יכול לקשר את כל חלקי התורה למקורה ו"להתחבר" גם לפרטים.

  הרב אליהו ברין | א' אייר התשע"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  שיטת הפלפול, פנימיות התורה

  אורות התורה פרק ט', סעיף י"א-י"ג (שיעור 18)

  ע"י הכרת קדושת התורה גם הפלפולים נעשים מלאים את האור המקופל בתורה. בדורות הקודמים הספיקה יראת שמיים פשוטה, אך בדורנו יש צורך בהעמקה גדולה יותר - ישנם אנשים שעל פי טבעם צריכים ללמוד פנימיות התורה.

  הרב אליהו ברין | כ"ה אדר תשע"ג
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  אמונה והלכה - ילכו רק יחדיו

  אורות התורה פרק ט', סעיף ח'-ט' (שיעור 17)

  תרופתו של תלמיד המתחבר רק לצד הרוחני שבתורה - לחבר את הפרטים המעשיים לשורשיהם. מתוך החיבור הלימוד יהיה יותר מהנה. בזמן הלימוד אדם צריך לשמוח בכלל התורה, וכן לשמוח בסוגיה כפי מידת חשיבותה.

  הרב אליהו ברין | י"ח אדר תשע"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  מקצועות התורה - הקדושה שבטבע

  אורות התורה פרק ט', סעיף ו'-ז' (שיעור 16)

  בשלב מסויים בלימוד, חלק מהלומדים מפתח צד מסויים בתורה שמתאים יותר לטבעם, ושאר תלמידי החכמים צריכים להכיר בכך. לפעמים יש מקום גם לכשרונות מחוץ לתורה. העולם הזה אינו מנותק מהעולם הבא ואדם שלם צריך לראות גם את הקדושה שבטבע. אסור לרדת מקדושת התורה לקדושת הטבע.

  הרב אליהו ברין | ד אדר תשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  חידוש בתורה - נובע מרצון להבנתה

  אורות התורה פרק ט', פסקאות ה' (שיעור 15)

  החידוש בתורה צריך לנבוע מרצון להבנת התורה באמת ולא מרצון לחדש. החידוש נובע מדעת רחבה ושכל ישר.

  הרב אליהו ברין | כ"ז שבט תשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  הדרכה בלימוד וחשיבות הבירור ההלכתי

  אורות התורה פרק ט', פסקאות ג'-ד' (שיעור 14)

  הדרכת לימוד מעשית הכוללת עיון, בקיאות ולבסוף גם לימודים מעשיים מועלים. חשיבות הבירור והדקדוק בסברות בלימוד תורה לצוך לימוד בשמחה, ולצורך השפעת התורה בצורה שלמה.

  הרב אליהו ברין | כ' שבט תשע"ג
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  המגרעות בלימוד לצורך קינטור ויהירות

  אורות התורה פרק ו', פסקאות ט"ז (שיעור 13)

  כאשר הלימוד נועד לקנטר ולהתיהר האדם מתמלא השפעות שליליות. לפעמים הרגש שומר על השכל שלא יתקלקל. גם מצוות יישוב הארץ צריך לקיים לשמה. סדר לימוד מומלץ/ הקפה כללית של התורה.

  הרב אליהו ברין | י"ג שבט תשע"ג
  undefined
  43 דק'
  אורות התורה – הרב אליהו ברין

  היחס בין חלקי התורה

  אורות התורה פרק ו', פסקאות י'-יב' (שיעור 11)

  כל אחד מישראל שייך לכל חלקי התורה. יש שתי תכונות בנפש וכנגדן שני תחומים בתורה שנראים כסותרים אך הם משלימים: הפאן הרוחני העוסק באידיאה ובמחשבה והפאן המעשי העוסק במציאות המורכבת. בשבל לעסוק בהלכות פרטיות צריך להסתיר את האור של העיסוק הרוחני. הסתרה זו גורמת להוספת אור בעולם התחתון.

  הרב אליהו ברין | כ"ח טבת תשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il