אורות התורה

מהי התורה ומהו לימוד תורה לשמה?

אורות התורה פיסקאות א-ב

התורה שבע"פ מבארת את התורה שבכתב ומביאה אותה לפרטים הקטנים בחיים שלנו. ייעודה של התורה הוא להתבטא בחיים.

הרב ראובן ששון | ט"ז סיון תשפ"א