בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
84 שיעורים
  undefined
  48 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  לימוד תורה -עדיף ע"י הבנה עצמית או עזרה מכתבי התורה?

  פרק ה' לכל סעיפיו

  ג'- יש ואדם מתלהב מעצם התורה, אבל היא חיצונית לו. רק שיעמול על פרטיה יוכל להכניס אותה לתוך חייו. ד'- יש דרך לימוד שאדם מפתח בעצמו את ההבנה בדברי תורה, והיא העיקר בלימוד רגיל. ויש דרך אחרת שאדם נעזר בכתבי תורה כדי להגיע להבנת הענין. דרך כזאת מועדפת או מתוך הכרח או ע"מ לתת חיזוק לדבריו.

  הרב ש. יוסף וייצן | ד' אב תשע"ט
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  בראתי לו תורה תבלין

  פרק י"א, פסקאות ז' -י'

  זכירת התורה מביאה לידי ענווה. התורה תבלין ליצר הרע, ולא רק גוברת עליו אלא גם מעלה אותו לקודש.

  הרב ש. יוסף וייצן | ג' אב תשע"ט
  undefined
  48 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  בחינות התורה כמים ואש

  אורות התורה פרק י"א פסקאות ד' -ו'

  התענוג שיש בתורה, שמתבטא בזה שהתורה נמשלה למים. ההארות העליונות שבאות לאדם כשרוחו ורעיונותיו קרובים לתורה. העיסוק בתורה מזכך את המידות, כי האדם מתקרב לשורש נשמתו ומקבל משם קדושה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ה תמוז תשע"ט
  undefined
  46 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  האם רצונותינו הטבעיים- מכוונים לטוב?

  אורות התורה פרק י"א, פסקה ב'- ג'

  פסקה ב'- נטיות האדם והעם בעיקרן טובות, והתורה עוזרת לנו לפתח אותם לטוב ומזהירה אותנו במקרה של טעות. פסקה ג'- התורה היא דבר יותר גדול ממה שאפשר להשיג. וההבנה הזו היא שמאפשרת לתורה לגדול ולהופיע לעולם. הלימוד של התורה נועד לכוון אותנו שלא נטעה, אבל לא להגביל את התורה למה שאנו מבינים.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ט תמוז תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  לשכוח את הנגלה כדי ללמוד נסתר

  אורות התורה פרק י' פסקה יז, פרק יא פסקה א

  כדי לקבל את תורת הנסתר צריך 'לשכח' את ההבנה הרגילה באמונה, ולהישאר רק עם האמונה הבסיסית. תורה שבע"פ מגלה את רצון ה' דרך הפסיקה במקרים המתחדשים לאורך הדורות.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ח סיון תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  עם איזו תורה צריך להסתכל על דורנו?

  אורות התורה פרק י' פסקאות ט"ו- ט"ז

  בדור של עיקבתא דמשיחא, מוכרחים ללמוד ולשב בין שתי התורות, הנגלת והנסתרת, בשביל להסתכל על הדור בצורה הנכונה ולהדריך אותו למקום הנכון.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א סיון תשע"ט
  undefined
  39 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  תורה של חסד ותורה של דין

  אורות התורה פרק י' פסקאות יב- יד

  בלימוד רזי תורה לוקח זמן עד שהמשמעות העמוקה מחלחלת. גם הדומיה נחשבת לימוד. ההתאמצות ללמוד גם את התורה הנגלית מחזקת את החסד וכופה את מידת הדין.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ' סיון תשע"ט
  undefined
  48 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  האם לימוד הקבלה מסתכם בידיעת שמות וגלגלים?

  אורות התורה פרק י' פסקאות ז'- ט'

  לימוד תורת הנסתר זה לא רק תורה של שמות וצימצומים, אלא תורה של שכל ומחשבה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ט באייר ה'תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  הבסיס ללימוד הח"ן- ענוה!

  אורות התורה פרק י' פסקאות ד'- ו'

  אדם שנפשו מתאימה ללימוד רזי תורה, אין לו להימנע מכך שאנשים גדולים ממנו אינם עוסקים בכך. הכניסה לתורת הנסתר מוכרחת ענוה. להכיר שגם בתורות הנגלות יש חיות אלוקית.

  הרב ש. יוסף וייצן | ט"ו אייר ה'תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  מתי החופש רצוי?

  אורות התורה פרק י' פסקה ב'- ג'

  אדם שנפשו מתאימה ללימוד רזי תורה חייב חופש רוחני. חופש חיובי רק בעולם הפנימי שאין בו רע שיכול להתפרץ.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד אייר ה'תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  מתי ללמוד את תורת הנסתר?

  אורות התורה פרק י' פסקה א'

  הופעת פנימיות התורה תלויה במצב הרוחני של האומה. הזמן ללמוד נסתר הוא כאשר יש תשוקה לכך, שזה לימוד תורה לשמה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' אייר ה'תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  מה היחס בין לימוד עיון ללימוד אמונה?

  פרק ט' פסקה י"ג

  סדר הלימוד לאנשים שמתאימים לעיונים רוחניים- ללמוד בהתחלה בהויות אביי ורבא ואז לדעת את מסקנות ההלכות, ואז עיקר עיסוקם יהיה בעניינים הרוחניים ומתוך זה ידעו לכוון לאמיתה של תורה בדימוי בין מקרים וכדומה. אנשים שלא בנויים ליישר את שכלם על פי הצד הרוחני- צריכים להתעסק בלימוד כל הפרטים ולדעת איך מדמים דבר לדבר על ידי השכל. תלמידי חכמים זקנים צריכים להתעסק יותר בצד הרוחני שבתורה. בחג הפסח- עם כל פרטיו, הכי מתאים לעסוק בבירור האמונה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ד אדר ב' תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  לימוד הנסתר- דרך המלך ודרך הקיצור!

  פרק ט' פסקה י"ב

  למרות שהדרך המקובלת ללמוד נסתר, "אחרי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים"- יש אנשים שנפשם מוכנה לזה, והם יכולים לעקוף כלל זה. הדרך לדעת אם ראוי ללימוד הנסתר- אם יש בו ענוה ושמחה.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ח אדר ב ה'תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  שמחה שנובעת מוך לימוד תורה - מצווה

  פרק ט' פסקה י- י"א

  גם לימוד שמעורבת בו כוונה לשמור לעצמו אין זה אומר שלא למד תורה לשמה.

  הרב ש. יוסף וייצן | ד' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  לקבל "אורות" מפרטי הלכות

  פרק ט' פסקה ח'

  גם לעוסקים בקבלה נצרך לימוד דינים והלכות. לימוד תורה באופן שלם כולל את כל החלקים. חכמה, בינה , ודעת.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ז אדר א' תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  הפסקת הלימוד בשביל עיסוקים אחרים

  פרק ט' פסקה ז'

  כל דבר יש קודש, לית אתר פנוי מיניה, אבל התורה קדושה יותר ולכן אסור לפנות מהלימוד ולומר 'מה נאה אילן זה'. גם בדברים שתלמיד חכם צריך לעסוק בהם זה צריך להיות בזמנים מוגדרים, ולא לבא על חשבון זמן הלימוד.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"ו אדר א' תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  תנועת ההשכלה- מהי הסיבה להופעתה?

  פרק ט' פסקה ה' - ו'

  ו'- לכל אחד יש את אופי הלימוד שלו, ואותו הוא צריך לפתח. שאדם לומד, בעיקר, מה שאינו מתאים לו- הוא מפתח שנאה לתורה, כי הוא לא מכיר את החלק שלו בתורה.

  הרב ש. יוסף וייצן | כ"א אדר א' תשע"ט
  undefined
  39 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  לחדש בתורה השמימית, היתכן?

  פרק ט' פסקה ה'

  - דרכי התפתחותו של העולם: 1. בצורה טבעית 2. בצורה שכלית. כך גם בלימוד התורה. -חידושי התורה כ"כ חזקים, שהם מייצרים את המציאות! כשחכמים קובעים דבר בעולם - הקב"ה פועל על פיהם!! - התורה מתגלה כמתאימה לאדם, דווקא ע"י שהאדם עצמו מחדש בה.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד אדר א' תשע"ט
  undefined
  42 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  למה ללמוד דקדוקי מצוות?

  פרק ט' פסקה ד'

  - השמחה שבידיעת פרטי המצוות. - למה מקובלים מוסיפים עוד ועוד הנהגות? - הדקדוק בפרטים נובע מכך שהתורה אלוקית ולא אנושית.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ב אדר א' תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  אורות התורה - הרב ש. יוסף וייצן

  הבקיאות בתורה, מה חשיבותה?

  פרק ט' פסקה ג'

  מלבד לימוד עיוני עמוק בתורה ולימוד עצמי בנושאים החביבים, יש לאדם להקיף בידיעה את כל נושאי התורה. לאנשים שאינם מהגאונים הגדולים, יש להיעזר בספרי ההרחבה והתימצות של הגדולים, ומומלץ להתחיל בהקפת הש"ס עם הרי"ף.

  הרב ש. יוסף וייצן | ז' אדר א' תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il