ישראל והעמים

המיעוטים בישראל - הפיתרון ההלכתי

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

מקומם של גויים, כמיעוט בעל שאיפות לאומיות, איננו בארץ ישראל. אין כאן עניין של גזענות אלא צורך ברור לחיים יהודיים לאומיים בארץ.

הרה"ג דוב ליאור | כ"ב ניסן תשע"א