ישראל והעמים

כבדהו וחשדהו

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

מותר להשכיר דירות לגויים אך יש לשמור על הצביון היהודי ולהיאבק במגמות הפוגעות בעם היהודי. במקומות בהם יש ניסיון להשתלטות ערבית על איזורים יהודיים יש להילחם בתופעה.

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ב ניסן תשע"א