ישראל והעמים

הערים המעורבות - מציאות וחזון

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

דברי פתיחה לכנס. הצגת הבעיות איתם מתמודד הכנס ודברים בעניין הגרעין התורני ברמלה.

הרב אוריה שחור | כ"ב ניסן תשע"א