הכנס השנתי למורשת הרב קאפח תשע"א

תורה צריכה מורשה

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

הרב אבי גיסר | י"ח תמוז תשע"א