הכנס השנתי למורשת הרב קאפח תשע"א

שימור מורשת אבות במשנת מארי זצ"ל

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

הרב רצון ערוסי | י"ח תמוז תשע"א