הכנס השנתי למורשת הרב קאפח תשע"א

שימור מסורת הפסיקה

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

הרב עוז-יעקב קאפח | י"ח תמוז תשע"א