הכנס השנתי למורשת הרב קאפח תשע"א

מכוחו ומכוח כוחו של מארי זצ"ל

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח - תשע"א

הרב יוחאי מקבילי | י"ח תמוז תשע"א