היחס בין פסיקת הלכה לתורת הסוד

היחס בין פסיקת ההלכה לתורת הסוד

הרב ניר אביב | טבת תשע"ב