הרב משה צבי נריה

מלווה מלכה לכבוד יום הפטירה של הרב משה צבי נריה זצ"ל

הרב הראל כהן | ט"ז כסלו תשפ"ב