הרב משה צבי נריה

לדמותו של הרב משה צבי נריה זצ"ל

הרב אריאל בראלי | ט"ז כסלו תשפ"ג