ערב זיכרון לרב נריה זצ"ל

מחנך של דור

מתוך ערב זיכרון לרב משה צבי נריה זצ"ל

דברי פתיחה והנחיית הערב: מר דודו סעדה, יו"ר "בשבע".

הרב ירחמיאל וייס | י"ח כסליו תשע"ב