ערב זיכרון לרב נריה זצ"ל

המהפכן

מתוך ערב זיכרון לרב משה צבי נריה זצ"ל

מתוך ערב זיכרון לרב משה צבי נריה זצ"ל

ר' יעקב כץ (כצל'ה) | י"ח כסליו תשע"ב