הרב משה צבי נריה

מחנך הדור

תורה עם יישוב הארץ, תנועת נוער בלי פשרות תורניות, ומעל לכול דוגמה אישית ,עשרים שנה לפטירתו של הרב משה צבי נריה, אבי דור הכיפות הסרוגות

הרב יונה גודמן | כסלו תשע"ו