ערב זיכרון לרב נריה זצ"ל

מנהיג הנוער

מתוך ערב זיכרון לרב משה צבי נריה זצ"ל

סיפורים על דמותו הייחודית של הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל.

הרב יוסי אליהו | י"ח כסליו תשע"ב