כנס נשים - הלכה למעשה

חינוך ילדינו לשמירת ערכי הכשרות

מתוך "כנס נשים - הלכה למעשה" תשע"ב

מתוך "כנס נשים - הלכה למעשה" תשע"ב

הרב אליקים לבנון | כ"ה אדר תשע"ב