כנס נשים - הלכה למעשה

כשרות בפסח: להחמיר או להקל?

מתוך "כנס נשים - הלכה למעשה" תשע"ב

כיצד לנהוג בנקיון, בעניין קטניות וברמת ההכשרה לפסח.

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ה אדר תשע"ב