סיום ש"ס אב תשע"ב

עשה תורתך קבע

סיום ש"ס בדף היומי אב תשע"ב

סיום ש"ס בדף היומי אב תשע"ב

הרה"ג אהרון ליכטנשטיין