בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
17 שיעורים
  undefined
  25 דק'
  ויקהל

  חכמת בצלאל

  שפת אמת לפרשת ויקהל

  חכמת בצלאל היא אחדות החכמה שבכל אחד ואחד מישראל. בנדבת המשכן חזרו עמ"י בתשובה ועלו למקום שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

  הרב חיים כץ | כא' אדר תשע"ב
  undefined
  30 דק'
  ויקהל

  איחוד העולמות בנדבת ישראל

  שפת אמת לפרשת ויקהל

  ישראל מגלים את כבוד ה' ומקשרים את העולם עם הקב"ה; בנדבת המשכן איחדו את כל המציאות לה' יתברך.

  הרב חיים כץ | כ' אדר תשע"ב
  undefined
  34 דק'
  תצוה

  קדושת אהרון

  שפת אמת לפרשת תצווה

  בגדי הכהונה מרוממים את אהרון הכהן להיות כמלאך ה' ואיתו עולות כל נשמות ישראל, ומתגלה פנימיותן הקדושה.

  הרב חיים כץ | ז' אדר תשע"ב
  undefined
  28 דק'
  תצוה

  נר מצווה ותורה אור

  שפת אמת לפרשת תצווה

  התורה היא האור הגנוז והמצוות והמשכן הם הכלים לקבלת האור, ולכן לאחר חטא העגל נצטוו ישראל על המשכן.

  הרב חיים כץ | ו' אדר תשע"ב
  undefined
  19 דק'
  תרומה

  המשכן - שמיים בארץ, רוחניות בגשמיות

  שפת אמת לפרשת תרומה

  המשכן מאחד שמיים וארץ, כמו משה רבינו שהוא איש אלוקים. קדושת משה וישראל מרוממת את המציאות.

  הרב חיים כץ | ל' שבט תשע"ב
  undefined
  30 דק'
  תרומה

  המשכן - תרומת העולם

  שפת אמת לפרשת תרומה

  "ומשה לא ידע כי קרן עור פניו"- על ידי הביטול והענווה זוכים לתורה. בחטא העגל התערבבו הטוב והרע בעולם ובמשכן מעלים תרומה מעל העולם.

  הרב חיים כץ | כ"ט שבט תשע"ב
  undefined
  20 דק'
  משפטים

  השבת - מעין עולם הבא

  שפת אמת לפרשת משפטים

  שמירת הנשמה והגוף בעוה"ז. ביאור עניין שבת מעין עולם הבא.

  הרב חיים כץ | כ"ג שבט תשע"ב
  undefined
  31 דק'
  משפטים

  במצוות שבין אדם לחברו זוכים לתורה שבע"פ

  שפת אמת לפרשת משפטים

  גדלות ההכנה לתורה; "אנשי קודש תהיון לי" - התחדשות להיות בקדושה.

  הרב חיים כץ | כ"ב שבט תשע"ב
  undefined
  30 דק'
  יתרו

  תורה וחכמה

  שפת אמת לפרשת יתרו

  זכירת השבת בימי המעשה; לימוד התורה בהתחלה בעמל ואח"כ במתנה; גדולת יתרו בחכמה וגדולת ישראל בתורה ומצוות.

  הרב חיים כץ | ט"ו שבט תשע"ב
  undefined
  26 דק'
  בשלח

  קריעת ים סוף - הגאולה הרוחנית

  שפת אמת לפרשת בשלח

  הגאולה הגשמית ביציאת מצרים והגאולה הרוחנית בקריעת ים סוף. הקב"ה "מלך הכבוד" - שנותן כבוד לבריותיו.

  הרב חיים כץ | ט' שבט תשע"ב
  undefined
  24 דק'
  בשלח

  מזון רוחני

  שפת אמת לפרשת בשלח

  קריעת ים סוף - השלמת גאולת מצרים. באכילת המן, בנ"י התעלו ונעשו ראויים לקבלת התורה.

  הרב חיים כץ | ח' שבט תשע"ב
  undefined
  29 דק'
  בא

  אור חדש בעולם

  שפת אמת לפרשת בא

  עם ישראל בבחינת עבד ובבחינת בן. ביציאת מצרים עם ישראל המשיך אור חדש לעולם.

  הרב חיים כץ | ב' שבט תשע"ב
  undefined
  28 דק'
  בא

  התפילין - גילוי נשמת האדם

  שפת אמת לפרשת בא

  האותיות שבתפילין - מגלים את נשמת האדם. "החודש הזה לכם" - בני ישראל הם הממשיכים את ההתחדשות לעולם.

  הרב חיים כץ | א' שבט תשע"ב
  undefined
  33 דק'
  וארא

  בחינת האבות ובחינת משה רבינו

  שפת אמת לפרשת וארא

  עבודת האבות היתה תיקון המקומות השפלים שמעורבים בטוב ורע ומעלת משה רבנו הייתה למעלה מהטבע. מעלת משה רבנו באה מבני ישראל ורק עימם יכול לבוא אל פרעה.

  הרב חיים כץ | כ"ד טבת תשע"ב
  undefined
  26 דק'
  וארא

  גאולה במידת הדין ובמידת הרחמים

  שפת אמת לפרשת וארא

  עשרת המכות ועשרת הדיברות הם המשך לשרה מאמרות שבהם נברא העולם. "סבלות מצרים" - בנ"י לא יכלו לסבול את טומאת מצרים, ולכן, למרות שהיו אמורים להיגאל במידת הדין, משה לא יכל לראות בסבלם ונגאלו במידת הרחמים.

  הרב חיים כץ | כ"ג טבת תשע"ב
  undefined
  26 דק'
  שמות

  הארות הגאולה בתוך הגלות

  שפת אמת לפרשת שמות

  על ידי היגיעה מגיעים לשלמות וכן גם הגלות שהיא הכנה לגאולה. המשתתף בצער הזולת זוכה ורואה בתוך הגלות את הארות הגאולה.

  הרב חיים כץ | י"ז טבת תשע"ב
  undefined
  38 דק'
  שמות

  גאולה מתוך גלות

  שפת אמת לפרשת שמות

  "וידע אלוקים" - הכרת סגולת ישראל הפנימית. "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" - מתוך ומכח הגלות והייסורים באה הגאולה.

  הרב חיים כץ | י"ג טבת תשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il