אישים בעם ישראל

איך ניצל יוסף הצדיק מן החטא?

הרב משה צוריאל זצ"ל | התשע"ג