נח

גן עדן לעכברים

גליון 190

מה כוונת הכתוב בדבריו : מיד כל חיה אדרשנו? האם הקב"ה בא חשבון עם בעלי החיים ומחשב שכר חיה כנגד הפסדה?

הרב רוני פרינץ | חשוון תשע"ט