פרשה כפשוטה

פרשה כפשוטה - פרשת נח

ביאור הפרשה על פי פשט הפסוקים ודברי רש"י ושאר פרשנים.

הרב איתמר ליברמן | ב' חשוון התשע"ז